Reklame

Hjerteforeningen

Hjørdis, Pia og Annamaria vinterbader i Hjerteforeningens efterårskampagne, de er målrettet +65 segmentet. Filmen er optaget ved Dragør Søbad en meget tidlig søndag morgen.